Зугатахуй баригдахуй

Уйтгар бол зугатахуй. Баясал бол баригдахуй.
Зугатахуй бол уйтгар. Баригдахуй бол баясал.


Тайлбарламааргүй байна. Гэхдээ би азтай байлаа. Баригдахуй гэдэг үг 2 салаа утгатай учраас л энд утга, хэлбэр 2 хамт цогцолсон байна.
1. Баригдахуй - хүлэгдэхүй, хоригдохуй.
2. Баригдахуй - зугатаж яваад гүйцэгдэхүй.

Өөр хувилбарууд:
- Уйтгар бол баригдахуй. Баясал бол зугатахуй.
  Баригдахуй бол уйтгар. Зугатахуй бол уйтгар.
- Баясал -> уйтгар. Баригдахуй -> зугатахуй.
- Уйтгар -> баясал. Зугтахуй -> баригдахуй.
- Уйтгар бол уйтгар. Баясал бол баясал. Зугатахуй бол зугатахуй. Баригдахуй бол баригдахуй.
- ...

  :P   :P   :P
Математик /алгебр/ тэмдэглэгээ:

a бол b. x бол у.
b бол а. y бол х.

a -> x. b -> у.
x -> а. y -> b.
  :P   :P   :P

1 comment:

  1. єє хєєрхий. тоон дотор vсэг цохиж явна гэдэг шиг л юм болов тєгсгєлдєє 8-}

    ReplyDelete