БЧХ - Чамд

1
Болох болохгүйгээ үзээдхэе гэсэн үү
Таарч тохирохоо шалгаадхая гэсэн үү
Нэг хоёр уулзаадхая гэсэн үү
Нэр ором төдий учраадхая гэсэн үү

Үнэн сэтгэлийн үнэрийг дарах
Үгэн тоглоомоос хэргээр тойрч
Ил далд санаагүйгээ илтгэж
Ил цагаан шууд хэлсэн билээ