БЧХ - Чамд

1
Болох болохгүйгээ үзээдхэе гэсэн үү
Таарч тохирохоо шалгаадхая гэсэн үү
Нэг хоёр уулзаадхая гэсэн үү
Нэр ором төдий учраадхая гэсэн үү

Үнэн сэтгэлийн үнэрийг дарах
Үгэн тоглоомоос хэргээр тойрч
Ил далд санаагүйгээ илтгэж
Ил цагаан шууд хэлсэн билээ

БЧХ - FATE, TIGER N DEER

Чи надад “үгүй” гэж хэллээ.

Энэ үгийг чи сандарсандаа хэлсэнгүй. Саваагүйтэж хэлж үзмээр санагдаад хэлсэнгүй. Ичиж, ичингүйрдгээ харуулах гэж хэлсэнгүй. Анхны удаад амнаасаа сул унагасангүй.

БЧХ - Өөрөөр байгаач

— Байгаагаараа битгий байгаач?
— Юу гэнэ ээ?
— Шал өөрөөр байгаач? Надтай шал өөрөөр харьц. Жүжиглэ. Хуурмагла!