БЧХ - FATE, TIGER N DEER

Чи надад “үгүй” гэж хэллээ.

Энэ үгийг чи сандарсандаа хэлсэнгүй. Саваагүйтэж хэлж үзмээр санагдаад хэлсэнгүй. Ичиж, ичингүйрдгээ харуулах гэж хэлсэнгүй. Анхны удаад амнаасаа сул унагасангүй.

БЧХ - Өөрөөр байгаач

— Байгаагаараа битгий байгаач?
— Юу гэнэ ээ?
— Шал өөрөөр байгаач? Надтай шал өөрөөр харьц. Жүжиглэ. Хуурмагла!